هنرمندشهیدحمیدرضا اسلامی فر درنمایش پیام خون درنقش عموسام