رتبه ۳ کشور کنکور ریاضی ۱۳۹۲

متولد ۲۹ آبان ۱۳۷۳ – شهرستان مبارکه

فرزند: سید رضا موسوی مبارکه

رشته تحصیلی : برق دانشگاه صنعتی شریف

معدل کتبی دیپلم – ۲۰

رتبه ۱ استان در مسابقات تحقیق و پژوهش