به گزارش ایرنا :مهدی سلیمانی  فرماندارسابق شهرستان مبارکه (ومدیرکل فعلی  اتباع استانداری اصفهان): باید مشاهیر و بزرگان شهرستان را به جوانان و نسل های بعد معرفی کنیم.

سلیمانی با بیان اینکه ابتدا یک تعریف درست و روشن از مفاخر مدنظر شورای فرهنگ عمومی شهرستان ارائه شود بر ضرورت بازشناسی مفاخر شهرستان در قالب ارائه کتاب و توزیع بروشور و برپایی بزرگداشت و همایش ها از طریق نهادهای فرهنگی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه مبارکه در حوزه فرهنگی و اجتماعی دارای جایگاه خاص در استان اصفهان است و باید مفاخر علمی و دینی، ورزشی و... شناسایی شوند، تصریح کرد: اگر مشاهیر و مفاخر خود را معرفی نکنیم، آرام آرام هویت مان را از دست خواهیم داد و جوانان ما دچار خلاءفرهنگی خواهند شد.

سلیمانی تجلیل و تکریم از بزرگان فرهنگ، هنر و دانش شهرستان را که در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و مدیریتی اثربخش بوده اند، اقدامی لازم برای شورای فرهنگ عمومی عنوان کرد و افزود: باید در کنار بازشناخت مفاخر گذشته و معرفی آن ها به جامعه امروز، به مفاخر زنده نیز به درستی توجه شود.

وی مردم را متولی اصلی بخش فرهنگ دانست و اظهار کرد: باید طوری برنامه ریزی کرد که مردم نیز در برنامه های فرهنگی حضور داشته و سهیم باشند.

سلیمانی گفت: دشمن دیگر از طریق جبهه نظامی وارد عمل نمی شود چرا که می داند از این طریق نمی تواند به ایران ضربه بزند بلکه جبهه خود را عوض کرده و از طریق فرهنگ وارد عمل شده است و تحقق شعار سال می تواند دشمن را شکست دهد.