کتاب خورشیددیارسپاهان

مروری کوتاه برشخصیت علامه مجلسی

به قلم:علیرضااسلامی فر

ناشر: کانون قران وعترت دانشگاه ازاداسلامی مجلسی-1389