ویژگی های جغرافیایی:

موقعیت جغرافیایی شهرستان مبارکه: شهرستان مبارکه در فاصله 65 کیلومتری جنوب غربی اصفهان و بین 51 درجه و 13 دقیقه تا 51 درجه و 49 دقیقه طول شرقی و 32 درجه و 3 دقیقه تا 32 درجه و 28 دقیقه عرض شمالی واقع گردیده است.

مساحت شهرستان در حدود 1094 کیلومتر مربع است. که معادل 1درصد کل استان و در رتبه 20 شهرستانها می باشد. و از نظر موقعیت، از شمال به شهرستان فلاورجان، از شرق به شهرستانهای شهرضا و اصفهان، از جنوب به شهرستان شهرضا و استان چهارمحال بختیاری و از غرب به شهرستان لنجان محدود شده است.

 

تقسیمات کشوری شهرستان مبارکه: شهرستان مبارکه دارای دو بخش مرکزی و گرکن جنوبی و شش شهر مبارکه، کرکوند، دیزیچه، زیباشهر و طالخونچه و شهر جدید مجلسی می باشد. در بخش مرکزی دارای هشت روستا و بخش گرکن جنوبی دارای 16 روستا می باشد.

 

جمعیت: بر اساس نتایج سر شماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 جمعیت شهرستان 139127 نفر و 36394 خانوار می باشد که در مناطق شهری 114750 و در مناطق روستایی 24377 نفر ساکن می باشد.

 

توپوگرافی شهرستان:

توپوگرافی عمومی شهرستان به صورت دشت بوده و شیب عمومی آن عمدتاً از جنوب به سمت شمال می باشد.ارتفاعات شهرستان مبارکه از سه رشته به موازات همدیگر و از شمال غربی به سوی جنوب شرقی کشیده شده است. شاه کوه بخشی از رشته ارتفاعات ناحیه شمال شرقی شهرستان است که در امتداد کوه کلاه قاضی قرار دارد و ارتفاع آن به 2418 متر از سطح دریا می رسد. این رشته ارتفاعات شهرستان مبارکه را از شهرستان اصفهان جدا ساخته است. ارتفاعات ناحیه جنوب غربی دیوار بلندیست که شهرستان مبارکه را از شهرستان شهرضا و استان چهار محال بختیاری جدا ساخته است.

زمین شناسی: شهرستان مبارکه به لحاظ رخساره های زمین شناسی، بخش وسیعی از مساحت خود را به سازند گچساران اختصاص داده است  سازند گچساران از لحاظ لیتولوژیکی شامل تناوبی از مارن، لایه های نازک ماسه، سیلت، گچ و نمک می باشد. قرار گیری توالی سست و فرسایش پذیر در این سازند موجبات افزایش توان حساسیت آن را در برابر فرسایش فراهم خواهد نمود.

ویژگی اقلیمی:

این شهرستان دارای آب و هوای معتدل نیمه خشک و فصول منظم و متوسط بارندگی در حدود 151 میلیمتر است. از نظر آب و هوایی بخش عمده شهرستان دارای اقلیم خشک خنک با تابستان خشک است. و مناطق محدودی از شهرستان در جنوب غربی تحت تاثیر کوهستانهای غربی چهارمحال بختیاری دارای اقلیم سرد سیری است.