در این کتاب علاوه بر تبین انواع نگرش ها به کسب و کار به موضوع کار از دیدگاه اسلام  و مبحث برکت در کسب و کار اشاره گردیده است.

فرهنگ کار در ایران و برخی از عواملی که که مانع ایجاد نگرش مثبت به کسب و کار در ایران شد از دیگر بخش های این کتاب.می باشد.مولف همچنین به اهمیت و ضرورت کارآفرینی  و رویکرد های شخصیتی و رفتاری کارآفرینان پرداخته و خلاقیت و نوآوری را به عنوان شالوده کار آفرینی به شمارآورده است.

برسی انواع تکنیک های خلاقیت , اصول برنامه ریزی جهت راه اندازی یک واحد کسب و کار , انواع روش های راه اندازی کسب و کار آشنایی به قوانین مربوط به انواع مالکیت های کسب و کار طبق قانون جمهوری اسلامی ایران   از مطالب قابل توجه در این مجله می باشد که میتواند برای مخاطبین جویای کار قابل توجه باشد.مولف در بخش های پایانی کتاب مذکور نیز به تفصیل در ارتباط با کسب و کار های کوچک وشیوه های بازار یابی و تبلیغات مباحثی را بیان نموده و شیوه نگارش طرح تجاری را نیز به تفصیل آورده است. از نکات خلاقانه در نگارش این کتاب میتوان به بیان یک داستان کوتاه در ابتدای هر فصل اشاره نمود.